Odomknutie potenciálu investícií do drahých kameňov a zlata

V kontraste s investovaním do kryptomien, vystupujú zlato a cenné drahé kamene v oblasti investícií ako spoľahlivá voľba. Z historického hľadiska sa považujú za aktíva, ktoré si držia svoju hodnotu a majú tendenciu rásť počas ekonomickej neistoty. Investovanie do týchto klasických záruk chráni vaše peniaze pred infláciou a zabezpečuje dlhodobý rast bohatstva. Pozrime sa, čo sa skrýva za ich hodnotou.

Investovanie do drahokamov

Dlhodobá hodnota

Drahé kamene historicky zhodnocujú svoju hodnotu, čím sa stávajú stabilnou zásobárňou bohatstva.

Hmatateľné a prenosné

Sú tiež hmatateľné, prenosné a trvanlivé a ponúkajú diskrétne uloženie hodnoty.

Nezávislosť na trhu

Drahé kamene sú nezávislé od ekonomiky – majú nízku koreláciu s akciami a dlhopismi, čo z nich robí poistku proti hospodárskym poklesom.

Emocionálny význam

Drahokamy majú emocionálnu hodnotu, často spojenú so špeciálnymi príležitosťami a rodinnými vzťahmi, a presahujú obyčajný investičný status.

Trh s drahými kameňmi a potrebné odborné znalosti

Trh s drahými kameňmi môže byť mätúci, ak človek nemá dôkladné znalosti. Z tohto dôvodu je tu spoločnosť WIC Global Europe, ktorá vám pomôže položiť základy vášho dlhodobého pasívneho a bezpečného príjmu. 

Investovanie do zlata

Likvidita

Likvidita zlata z neho robí preferovanú možnosť pre investorov, ktorí hľadajú rýchlejšie výnosy.

Vplyv trhu

Trh so zlatom je predvídateľný aj vtedy, keď je trh ovplyvnený ekonomickými podmienkami, infláciou a politickou nestabilitou.

Zabezpečenie proti neistote

Zlato sa používa na zabezpečenie proti inflácii a menovým výkyvom, čím poskytuje pocit istoty počas hospodárskych turbulencií.

Potrebné odborné znalosti

Podobne ako v prípade diamantov, aj investovanie do zlata predpokladá znalosti a odbornosť, čo si vyžaduje spoluprácu s renomovanými partnermi.

Uplatňovanie Kiyosakiho zásad

V predchádzajúcom článku sme zdôraznili dôležitosť pochopenia rozdielu medzi aktívami a pasívami. Aké sú však esenciálne pravidlá, ktoré nám môžu pomôcť pri budovaní bohatstva a dosahovaní finančnej slobody?

Aktíva a pasíva

Rozlišovanie medzi pasívami a aktívami prinášajúcimi príjem, je veľmi dôležité. Investovaním do aktív, ako sú zlato a drahé kamene, majú investori potenciál navyšovať svoje bohatstvo.

Využívanie pákového efektu (tzv. leverage)

Kiyosaki v tomto prípade hovorí o využívaní pákového efektu, teda používaní peňazí iných ľudí na investovanie a zvyšovanie výnosov a urýchľovaní budovania bohatstva. Tento princíp sa dá uplatniť na investície do zlata a drahých kameňov prostredníctvom maržových účtov alebo termínovaných kontraktov.

Diverzifikácia

Znížte riziko diverzifikáciou investícií do zlata a drahých kameňov vrátane fyzického vlastníctva, ETF a akcií ťažobných spoločností.

Dlhodobý horizont

Pri investíciách do zlata a drahokamov je kľúčová trpezlivosť.

Odborné poradenstvo

Pri investovaní do týchto aktív spolupracujte s dôveryhodnými odborníkmi. Vo WIC Global Europe Vám radi poradíme.

Záver

Investovanie do drahých kameňov a zlata diverzifikuje portfólio a chráni pred ekonomickou neistotou. Spolupracujte s renomovanými obchodníkmi, vyhľadajte odborné poradenstvo a pri rozhodovaní sa môžete riadiť napríklad aj Kiyosakiho zásadami.

Zdielať
Scroll to Top
Ešte nie ste súčasťou?
Zanechajte nám váš email a my pre Vás každý mesiac pripravíme najčerstvejšie informácie o investovaní.