Rozdiel medzi aktívami a pasívami podľa Roberta Kiyosakiho

Pri investovaní a budovaní bohatstva je kľúčová finančná gramotnosť. Autor Robert Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec, chudobný otec zdôrazňuje, že je dôležité pochopiť rozdiel medzi aktívami a pasívami. Aktíva definuje ako niečo, čo vám prináša peniaze do vrecka, zatiaľ čo pasíva sú niečo, čo vám peniaze z vrecka berie.

Investovanie do aktív

Pri snahe dosiahnuť finančnú slobodu navrhuje Kiyosaki zamerať sa na získavanie aktív, ktoré generujú príjem, a nespoliehať sa len na zamestanie a výplatu. 

Medzi príklady aktív patria:

  • Nehnuteľnosti
  • Akcie
  • Dlhopisy
  • Duševné vlastníctvo

Na druhej strane, medzi pasíva môžu patriť:

  • Drahé autá
  • Televízia a streamovacie platformy
  • Dlh na kreditnej karte

Výhody investovania do zlata a drahých kameňov

Pokiaľ ide o investovanie, Kiyosaki verí, že v porovnaní s investovaním do kryptomien sú zlato a drahokamy stabilnejšie investičné možnosti. Zlato a striebro boli v priebehu histórie považované za cenné aktíva a ich cena má tendenciu rásť aj v časoch hospodárskej neistoty. Investovanie do týchto drahých kovov môže poskytnúť zabezpečenie proti inflácii a dlhodobo ochrániť vaše bohatstvo.

Pozitíva investovania do zlata a drahokamov

  • Stabilná hodnota
  • Ochrana pred infláciou
  • Menšie riziko v porovnaní s investovaním do kryptomien

Úloha finančnej gramotnosti

Pri prijímaní inteligentných investičných rozhodnutí zdôrazňuje Kiyosaki význam finančnej gramotnosti. Je presvedčený, že mnohí ľudia majú finančné problémy práve preto, lebo im chýbajú potrebné vedomosti a zručnosti na efektívne spravovanie svojich financií. Rozvíjaním svojej finančnej inteligencie a pochopením fungovania rôznych investičných možností môžete prijímať kvalifikované rozhodnutia, ktoré vám časom pomôžu zveľadiť vaše bohatstvo.

Úrokové sadzby a inflácia

Pochopenie úrokových sadzieb a toho čo je inflácia, je pre úspešné investovanie kľúčové. Úrokové sadzby môžu ovplyvniť hodnotu dlhopisov a iných investícií s pevným výnosom, zatiaľ čo inflácia časom znižuje kúpnu silu vašich peňazí. Ak budete o týchto ekonomických faktoroch informovaní, môžete podľa toho upraviť svoju investičnú stratégiu a čo najlepšie zhodnotiť svoj majetok.

Diverzifikácia a dlhodobé investovanie

Okrem investovania do zlata a drahých kameňov Kiyosaki odporúča diverzifikovať svoje portfólio investovaním do akcií, nehnuteľností a iných aktív prinášajúcich zisk. K investovaniu tiež odporúča zaujať dlhodobý prístup, pretože krátkodobé výkyvy na trhu môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam.

Záverom možno povedať, že pochopenie rozdielu medzi aktívami a pasívami je nevyhnutné na budovanie bohatstva a dosiahnutie finančnej slobody. Zameraním sa na získavanie aktív, ktoré generujú príjem, rozvíjaním finančnej gramotnosti a prijímaním kvalifikovaných investičných rozhodnutí sa môžete vydať na cestu k dlhodobému finančnému úspechu.

Zdroje: richdad.com, nomadcapitalist.com, oberlo.com, leaarn.roofstock.com, cnbc.com

Zdielať
Scroll to Top
Ešte nie ste súčasťou?
Zanechajte nám váš email a my pre Vás každý mesiac pripravíme najčerstvejšie informácie o investovaní.