Spoločenská zodpovednosť

Vo WIC Europe dbáme na to, aby mala naša činnosť rozmer presahujúci mantinely funkčného biznisu. Naša prítomnosť v Afrike je šancou dokázať, že úspech je príležitosť robiť svet lepším.

Zlepšujeme životy detí

Podieľame sa na budovaní sirotinca a prispievame k tomu, aby mali najmenší členovia miestnej komunity prístup ku školským a zdravotným pomôckam spolu s oblečením. Budúcnosť každej spoločnosti spočíva v deťoch, a budúcnosť WIC Europe je spätá s Tanzániou.

Podporujeme miestnu komunitu

Prirodzenou súčasťou nášho pôsobenia v Tanzánii je vytváranie pracovných miest. Nad rámec štandardu je náš dôraz na kvalitné a bezpečné pracovné podmienky spolu so zvyšovaním životnej úrovne našich lokálnych zamestnancov. Budujeme školu brúsenia, sprístupňujeme miestnu komunikáciu a podieľame sa na rozvoji poľnohospodárskeho sektora.

Ťažíme 100% ekologicky udržateľne

Riadime sa odporúčaním OECD o ťažbe nerastných surovín. Nepoužívame ortuť a chemické látky na separáciu zlata a drahokamov od vyťaženej zeminy. Rešpektujeme základné fyzikálne vlastnosti vyťaženej hmoty a podporujeme rozvoj environmentálnych programov.

Videá z Tanzánie

Náš tím

Zoznámte sa s odborníkmi, ktorí dohliadnu na Vašu investíciu.

Scroll to Top
Ešte nie ste súčasťou?
Zanechajte nám váš email a my pre Vás každý mesiac pripravíme najčerstvejšie informácie o investovaní.